Oulujoen Kokoomuksen toimintasuunnitelma 2018

Oulujoen Kokoomuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa 27.3.2018.

TOIMINTASUUNNITELMA

1. Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet – kehittämisen painopisteet 2018

Oulunjoen Kokoomus on jäsenmäärältään Kokoomuksen suurin paikallisyhdistys Oulussa. Historiamme juontaa Oulun Madekoskelta, mutta tänä päivänä jäsenemme tulevat kaikkialta Oulusta ja toimintamme kohde on koko Oulun kaupunki. Tavoitteemme on Oulun ja oululaisten menestys ja hyvinvointi.

Yhdistyksemme tarkoituksena ja tavoitteena on:

 • Tuomme kaikille oululaisille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihimme
 • Tarjoamme kokoomuslaisesti ajatteleville oululaisille mahdollisuuden olla Kokoomuksen jäsen, tulla mukaan poliittiseen toimintaan ja luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita samanhenkisiin ihmisiin aktiivisessa paikallisyhdistyksessä
 • Järjestämme tapahtumia, tilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, vierailuja, matkoja, virkistystapahtumia ja koulutusta jäsenillemme, muille kokoomuslaisille sekä suurelle yleisölle
 • Tarjoamme jokaiselle jäsenellemme hänen tavoitteitaan vastaavan tavan toimia Kokoomuksessa ja vaikuttaa yhteisiin asioihimme
 • Käymme vuoropuhelua suuren yleisön kanssa, teemme työtä Kokoomuksen kiinnostavuuden ja kannatuksen kasvattamiseksi ja olemme mukana perustelemassa Kokoomuksen ajamia ratkaisuja suurelle yleisölle
 • Rekrytoimme ehdokkaita vaaleihin sekä teemme aktiivista vaalityötä ehdokkaidemme ja Kokoomuksen puolesta
 • Tuemme jäseniämme luottamustehtäviin kunta-, piiri- ja valtakunnallisella tasolla
 • Vaikutamme paikallisyhdistyksenä politiikkaan jäsenistömme yhteisesti päättämissä asioissa
 • Osallistumme aktiivisesti Kokoomuksen Oulun kunnallisjärjestön ja piirin toimintaan
 • Teemme yhteistyötä muiden Kokoomuksen paikallisyhdistysten kanssa
 • Pidämme Oulujokeen ja sen alueeseen liittyviä teemoja esillä Oulussa ja Kokoomuksessa
 • Kehitämme omaa toimintaamme ja osallistumme Kokoomuksen toiminnan kehittämiseen

Kokoomus on aktiivisesti kehittämässä toimintaansa mm. jäsenille tarjolla olevien toimintamahdollisuuksien, yhdistystoiminnan ja viestinnän osalta. Paikallisyhdistyksen toiminnan kehittämisen osalta Oulujoen Kokoomus haluaa olla tässä työssä ensimmäisten joukossa mukana.

Hallitus ehdottaa yhdistyksen toiminnan painopisteiksi vuonna 2018 seuraavia:
1. Uudistamme viestinnän toimintamallimme
2. Aktivoidumme jäsenillemme ja suurelle yleisölle järjestettävässä toiminnassa – haluamme kaikki halukkaat jäsenemme mukaan toiminnan järjestämiseen
3. Tehostamme jäsenhankintaa
4. Lisäämme yhteistyötä Kokoomuksen muiden oululaisten paikallisyhdistysten kanssa

2. Tiedottamisen ja viestinnän uusi toimintamalli

Hallitus haluaa uudistaa ja lisätä Oulujoen Kokoomuksen viestintää. Ensisijainen tavoite on varmistaa jäsentemme tiedonsaanti yhdistyksen ja Kokoomuksen toiminnasta sekä jäsenistön tyytyväisyys paikallisyhdistyksensä viestintään. Muita viestinnän keskeisiä tavoitteita ovat jäsenhankinnan tukeminen ja Kokoomuksen kiinnostavuuden ja kannatuksen lisääminen omalla toiminta-alueellamme.

Keskeisiä tiedottamisen ja viestinnän välineitä on neljä:
1. Huhtikuussa 2018 uudistettavat yhdistyksen internetsivut
2. Yhdistyksen Facebook-sivu
3. Jäsenkirjeet
4. Instagram

Yhdistyksen näkyvyyttä suurelle yleisölle lisätään myös tapahtumien ja tilaisuuksien avulla.

Internet-sivut

Uusilla internet-sivuilla on paikka yhdistyksen esittelylle, jäseneksi liittymiselle, Kokoomuksen esittelylle, uutisille, tapahtumille, blogille, Instagram-kuville ja vaaleihin liittyvälle viestinnälle. Uusia osioita voidaan haluttaessa lisätä helposti. Sivustolla uutisoidaan kaikki Oulujoen Kokoomukseen liittyvät uutiset ja tapahtumat. Niillä kerrotaan myös kunnallisjärjestön, muiden oululaisten Kokoomuksen paikallisyhdistysten ja Kokoomus-puolueen uutisista ja tapahtumista yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Päivityksiä tehdään viikottain.

Hallitus tuottaa ajankohtaisista asioista blogikirjoituksen noin kerran kuukaudessa. Vuosikokouksessa valittavan uuden hallituksen jäsenet kirjoittavat itsestään vapaamuotoisen esittelyn blogiin. Lisäksi blogiin pyydetään luottamus- ja muissa tehtävissä olevien jäsentemme kirjoituksia sopivin väliajoin. Blogin tavoite on julkaista n. 25 kirjoitusta vuodessa.

Kaikki sivuston kävijät pystyvät helposti jakamaan sivuston sisältöjä sosiaalisessa mediassa ja sähköpostissa. Internet-sivujen kirjoituksia voi myös kommentoida. Kommentit julkaistaan tarkistuksen jälkeen, ja kommentoinnin säännöt on julkaistu sivustolla.

Uusi internetsivustomme viestii aktiivisesti toimivasta paikallisyhdistyksestä. Haluamme tehdä
sivustosta oikeasti mielenkiintoisen jatkuvasti päivittyvän palvelun yhdistyksemme jäsenille, muille
Kokoomuksen toiminnasta kiinnostuneille ja suurelle yleisölle.

Facebook-sivu

Facebook-sivun viestinnällinen tavoite on samanlainen kuin internetsivujen: haluamme viestiä aktiivisesta yhdistyksestä ja luoda palvelun, josta on hyötyä eri kohderyhmille. Facebookissa yhdistyksemme asiat pääsevät suoraan ihmisten jokapäiväiseen sosiaalisen median virtaan. Facebook-sivuilla tullaan jakamaan kaikki internetsivujen sisältö sekä muistutetaan ajankohtaisista asioista. Facebook-seuraajiamme myös aktivoidaan kommentoimaan ja jakamaan sisältöjämme sekä tulemaan mukaan toimintaamme.

Jäsenkirje

Yhdistyksen jäsenille lähetetään jäsenkirje ajankohtaisista asioista sähköpostilla vähintään joka toinen kuukausi. Jäsenrekisteristä puuttuvat sähköpostiosoitteet kerätään vuoden 2018 aikana. Jos jäsenellä ei ole sähköpostia, hän saa jäsenkirjeen paperilla kirjepostina.

Instagram

Yhdistyksen toimintaan liittyviä kuvia julkaistaan yhdistyksen instagram-tilillä. Kuvista suurin osa on jäseniemme ottamia kännykkäkuvia. Instagram-kuvat ovat näkyvillä myös yhdistyksen internet-sivuilla.

Hallitus arvioi uuden viestinnän toimintamallin toimivuutta toimintavuoden aikana ja muuttaa
toimintaa tarvittaessa.

3. Aktivoituminen jäsenille ja suurelle yleisölle järjestettävässä toiminnassa

Tutkimusten mukaan ihmiset liittyvät puolueisiin erityisesti kolmesta syystä:
1. He haluavat saada ja käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia
2. He haluavat oppia lisää yhteiskunnallisia asioita
3. He haluavat yhteistoimintaa ja hauskoja hetkiä samansuuntaisen arvomaailman omaavien ihmisten kanssa

Hallitus haluaa lisätä jäsenille suunnatun toiminnan määrää Oulujoen Kokoomuksessa. Haluamme kaikki halukkaat jäsenemme mukaan järjestämään ja kehittämään toimintaa.

Toteutamme vuoden 2018 aikana jäsenkyselyn, jolla selvitetään jäsenistön:

 • Tärkeäksi kokemat asiat ja tavoitteet omalle yhteiskunnalliselle aktiivisuudelleen ja Kokoomuksen jäsenyydelleen
 • Toiveet Kokoomuksen, Oulun Kokoomuksen ja Oulujoen Kokoomuksen toiminnalle
 • Halukkuus osallistua yhdistyksen ja Kokoomuksen toiminnan järjestämiseen
 • Toiveet tiedonsaantiin liittyen

Kyselyn tulokset otetaan huomioon toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Toteutamme jäsenkyselyssä saadun palautteen perusteella jäsenistölle ja suurelle yleisölle tarkoitettuja vierailuja, tapahtumia, illanviettoja jne, sekä mahdollisesti myös säännöllisesti kokoontuvan jäsenillan/poliittisen aamukahvin tai vastaavan, joka tarjoaa yhteiskunnallisen ja poliittisen keskustelufoorumin jäsenillemme. Tilaisuuksien järjestämisessä toimitaan tarpeen mukaan yhteistyössä muiden Oulun alueen kokoomusyhdistysten kanssa.

Hallitus haluaa tukea kaikkia Oulujoen Kokoomuksen jäseniä löytämään itselleen sopivan tavan toimia Kokoomuksessa. Totuttujen toimintamuotojen lisäksi haluamme mm. ohjata jäseniämme Kokoomuksen verkostoihin ja työryhmiin, joista poliittisista ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet voivat juuri omaan kiinnostuksen kohteeseen sopivan vaikutuskanavan, oppimismahdollisuuden ja suhdeverkoston. Hallitus tekee vuoden 2018 aikana selvityksen kaikista toimintamahdollisuuksista ja kokoaa asiasta tietopaketin yhdistyksen internet-sivuille. Tarvittaessa järjestämme asian tiimoilta myös koulutusta jäsenillemme.

4. Yhteistyön lisääminen

Kokoomuksessa halutaan tehostaa paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on mm. lisätä toimintaa ja näkyvyyttä jäsenistölle ja suurelle yleisölle sekä hyödyntää resursseja tehokkaammin. Kunnallisjärjestö on mukana koordinoimassa toimintaa. Oulujoen Kokoomus haluaa olla yhteistyön kehittämisessä aktiivisesti mukana.

Järjestämme vuoden 2018 aikana useita tapahtumia ja tilaisuuksia yhteistyössä muiden paikallisyhdistysten kanssa. Ilmoitamme omat tapahtumamme kunnallisjärjestölle ja koordinoimme tapahtumia myös kunnallisjärjestön ylläpitämän Oulun Kokoomuksen vuosikellon kautta

5. Jäsenhankinnan tehostaminen

Oulujoen Kokoomus on aktiivisesti toimiva iso Kokoomuksen paikallisyhdistys, jolla on paljon potentiaalia jäsenhankintaan. Viime vuosina jäsenmäärä on kuitenkin ollut laskussa. Hallitus haluaa kääntää jäsenmäärän kasvuun.

Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet lisäävät merkittävästi Oulujoen Kokoomuksen houkuttelevuutta ja syitä liittyä Oulujoen Kokoomukseen:

 • Olemme aktiivinen iso paikallisyhdistys, jolla on paljon toimintaa
 • Toimintaa ja päätöksentekoa ei ole keskitetty yksiin käsiin, vaan kaikkien on helppo päästä mukaan toimintaan
 • Tarjoamme kaikille jäsenillemme omiin tavoitteisiinsa sopivan tavan yhteiskunnalliseen toimintaan – opastamme uutta jäsentä eteenpäin
 • Jäseniämme on paljon merkittävissä luottamustehtävissä
 • Olemme yhdistyksistä ensimmäisten joukossa toteuttamassa aktiivista kehitystyötä myös puoluetoimiston tavoitteiden mukaisesti

Hallitus käynnistää jäsenhankintaan liittyvät kehitystyön, jossa kehitetään prosessit ja taidot:

 • Potentiaalisten jäsenten tunnistamiseen ja yhteydenottoon
 • Yleiseen jäsenmarkkinointiin
 • Uusien jäsenten palkitsevaksi kokemaan toimintaan mukaanottoon

Tavoitteena on saada useita kymmeniä uusia jäseniä vuoden 2018 aikana ja kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärä 200 henkeen vuoden 2019 loppuun mennessä.

6. Vaalitoiminta

Ensi syksyn mahdollisesti toteutuvissa maakuntavaaleissa yhdistyksen toiminnan painopisteenä on Kokoomus-puolueen vaaliteemojen esilletuonti ja ehdokkaiden tukeminen. Jäsenistöä kannustetaan ryhtymään ehdokkaaksi ensi marraskuun seurakuntavaaleihin ja ehdokkaita tuetaan tarpeen mukaan. Jäseniä muistutetaan seurakuntavaalien tärkeydestä.

Vuoden 2018 aikana aloitetaan valmistautuminen myös seuraavan kevään eduskuntavaaleihin. Eduskuntavaaleihin nimetään yhdistyksen vaalivastaavat elokuussa.

7. Puoluekokous

Yhdistyksen edustajat osallistuvat kesäkuun alussa pidettävään puoluekokoukseen.

8. Talous ja hallinto

Toimintavuoden aikana talous pidetään tasapainossa. Pääasialliset tulot ovat jäsenmaksuosuus sekä tuet ja lahjoitukset.

Maksamattomien jäsenmaksujen perintää tehostetaan. Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan, häneen ollaan sopivalla tavalla yhteydessä kohtuullisen ajan sisällä. Myös jäsenkirjeissä muistutetaan jäsenmaksun maksamisesta.

Vuoden 2019 vuosikokous järjestetään mahdollimman aikaisin heti vuoden alusta.

Kommentoi sisältöjämme! Rakentavat kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen. Huom! Samaa mieltä ei tarvitse olla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *